Välkommen till GCS, hjälp till och gör världen bättre.

Webbserverprogrammering 1 i PHP


I webbserverprogrammering 1 kommer vi använda oss av PHP som scriptspråk. Det finns två olika scriptspråk i cyberrymden som är stora PHP och ASP. Vi har valt PHP för att vi anser att det är ett enkelt och bra språk att börja med.

Alla uppgifter hittar ni till höger, alla dessa uppgifter måste vara klara och inlämnade för att ett godkänt betyg ska kunna utdelas i Webbserverprogrammering 1. Deadlines finns på uppgifternas sida om du lämnar in efter deadline kan du enbart få betyget E, då du har fått länge tid än vad som behövs för att lösa uppgiften.

För att hitta betygskriterier och annat gällande kursen kan ni läsa detta här!

Lektioner

2014-09-16

Uppgifter

Intruppgiften

Undervisningsmaterial, guider och litteratur

E-Böcker
PHP uppslagsbok
HTML & CSS guider
WAMP server
Codelobster

©GCS