Välkommen till GCS, hjälp till och gör världen bättre.

1. Uppgift 1

Deadline 16/9 - 2014

2. Om uppgiften

Den första uppgiften ni ska göra är att göra en egen hemsida. Den hemsidan ska precis som denna använda sig av php.

Ni ska skriva sidan i php, html och css. Den ska innehålla en startsida med två menyer, den ena menyn ska innehålla uppgiften. Exempelvis "Uppgift 1". Den andra menyn ska innehålla självbedömningar av uppgifterna ni gör, för att jag enkelt ska kunna navigera runt och titta på dom.

Sidan ska även innehålla en om mig sida, där ni ska skriva ner lite kort om er själva. Exempelvis era intressen eller skostorlekar. Det ska även gå att lägga till fler menyalternativ eftersom.

2.1 Teknik

Sidan ska använda sig av en grundfunktionalitet som kallas för GET, som används i webbsammanhang. Ni har säkert sett att det ofta står ?page=blaha när ni surfar runt. Detta är den teknik ni ska använda er av för att konstruera sidan.

Föreläsning och genomgång av detta kommer att ske 2/9, om ni av någon anledning missar detta tillfälle eller inte är uppmärksamma får ni använda er av det material som jag lägger ut. Arbetet kan ni göra direkt på servern eller på er egna dator genom att använda er av programmet wamp, länk finns på startsidan. Använd er av en php editor det finns många olika på nätet att använda sig utav.

2.3 Självbedömning

Observera att ni inte ska skapa något menyalterantiv under er uppgiftmeny för introuppgiften, däremot ska ni göra en självbedömning och lägga ut den på er sida.

Ni ska efter varje uppgift göra en självbedömning där ni ska beskriva hur ni tycker att det har gått att arbeta med uppgiften, ni kan exempelvis ta upp saker som ni tycker varit svåra. Ni kan även ta upp saker som ni lärt er eller andra saker. Om ni slarvar med er självbedömning och inte gör den ordentligt räknas ej uppgiften som slutförd. Om ni behöver kompletera er självbedömning kommer jag att meddela er.

3. Del 1

Skapa först en index.php i er mapp som ni har blivit tilldelade. Denna fil kommer ligga som grund för allting som ni kommer göra på er sida. En användare ska aldrig besöka någon annan sida än index.php. Själva index.php sidan ska istället hämta information från andra filer på servern och sedan presentera det som användaren letar efter.

I er index.php ska ni ladda in både en top och en bottenfil. Samt andra filer som är lämpliga för att visa resultatet. Er indexfil borde se ut någonting i stil med detta.

I filen top och botten ska innehålla de över och undersidan av er hemsida. I topfilen ska ni exempelvis även inkludera html kod, css, taggar och liknande. I bottenfilen ska ni avsluta html och eventuellt även inkludera en footer till sidan.

3.1 Top

Er topfil ska innehålla de nödvändiga html-taggar som krävs för att få en hemsida att fungera. Menyn, logotyp eller liknande ska även synas på den sidan.

3.2 Botten

Bottenfilen ska innehålla html avslutningar och footer för er sida.

3.3 Design

Ni får använda de kunskaper som ni förvärvat i Webbdesign 1 för att skapa en lämplig design för er sida, om designen är olämplig kommer ni att få göra om sidan.

3.4 Menyer

Sidan ska innehålla en eller två menyer där kommande uppgifter ska redovisas, sidan ska vara förberedd på detta.Ni ska även skapa och göra en själbedömningsuppgift som ska vara direkt åtkomlig från startsidan.

Observera

Ni ska i denna uppgift 1 även göra en självbedömning båda för introuppgiften samt denna uppgiften, börja med att göra självbedömningen för introuppgiften innan ni fortsätter med uppgiften. I menyalternativet uppgift 1 ska ni redovisa hur ni har lagt upp strukturen och hur ni har planerat att er hemsida ska fungera, tänk på att hemsidan ska kunna läggas till olika antal uppgifter och menyer i sidan. Då själva uppgiften består av att skapa grundramverket till sidan så kommer det inte finnas något program under menyalternativ uppgift 1 som det kommer göra i andra uppgifter.

©GCS