Välkommen till GCS, hjälp till och gör världen bättre.

1. Uppgift 3

Deadline 7/10 - 2014

2. Om uppgiften

Ni ska skapa ett program som räknar upp värden samt som byter ut värden. Ni kommer att använda er av en for loop samt av POST information. Är ni osäkra på dessa funktioner gör först övningsuppgifterna nedan innan

3. Programmet

Programmet ska få in 3 nummervärden(x,y,z) samt ett strängvärde(text). Programmet ska sedan använda 2 av dessa nummervärden(x,y) får att skapa en lista av nummer. De sista nummervärdet(z) och stängvärdet(text) ska sedan användas för att byta ut värden i listan som skapas mot strängvärdet.

3.1 Exempel

Exempel på resultat från programmet där x = 2, y = 10, z = 6, text = "Hejsan!"
2
4
(6 byts ut) Hejsan!
8
10
(12 byts ut) Hejsan!
14
16
(18 byts ut) Hejsan!
20

Vi kan se att alla tal som är jämt delbara med z (6) ersätts med text("Hejsan!") samt att programmet räknar samma antal gånger som värdet y (10), och varje gång den räknar ökas vädet med x(2). Här nedan kan se och testa hur programmet fungerar.

Ett postformulär!

Ange X Ange Y
Ange Z
Ange text:

4. Övningsuppgifter

Här finns två uppgifter/exempel som du kan göra först för att ta reda på hur en for loop fungerar samt hur POST information fungerar.

4.1 POST information

När en webbserver kommunicerar med en webbläsare så kan den använda sig av olika sätt för att förmedla och hålla reda på information. Ni har tidigare använt er av GET där ni hämtat in värden för att skapa ett menysystem. Vi kan förenlat säga att GET hämtar information från webbläsaren till servern medan POST skickar information från webbläsaren till server.

4.2 for loop

Inom programmering använder man sig ofta av loopar, här kommer jag kort förklara vad en loop är för någonting. Om du har svårt att hänga med och inte förstår dessa 2 saker rekomenderar jag dig att läsa i någon av de böcker med kurslitteratur som finns. Det är viktigt att du förstår hur man använder loopar och deras funktion när du programmerar, du kommer använda dig av många loopar innan denna kurs är slut.

©GCS